22.05.2024 -

President presents ‘deepfake’ parliamentary proposal to Saeima