02.02.2024 -

Latvia’s Nordtext buys Finland’s Transfluent