13.02.2024 -

Latvia allocates 200 million euros to improve air defenses