Pdf

Kopsavilkums ar svarīgākajiem sociālajiem, ekonomiskajiem, vēstures un kultūras aspektiem Latvijā. 

Prezentāciju citās valodās skatiet angļu valodas sadāļā!

Pdf

Elektroniskā prezentācija par Baltijas ceļa vēsturiskajiem notikumiem.