Pils iela 21, Rīga
LV-1050, Latvija

Tel.: +371 6750 3663
Fax: +371 6750 3669
E-pasts: info@li.lv

Darba laiks:

Darba dienās:

8:30 - 17:00

Pirmssvētku dienās:

8:30 - 15:00

Contacts for Press

If you are a journalist seeking information about Latvia, preparing a story or planning to visit personally, the Latvian Institute is here to assist you with contacts, interviews, itinerary and background information. If necessary, we will help you connect with our partners in other institutions / organisations to meet your needs.

In any case, we are here to help you with accurate information on destinations, printed and digital information materials about Latvia, places to see and people to meet, and events to attend. In special circumstances, we can assist you with travel bookings and costs, decided case by case.

Please send us brief information about yourself and the topics you are interested to cover. We will get back to you as soon as possible, or will connect you with the right people to talk to.

To apply for media trips, please fill in the online application form.*

*The data you enter will be used for the evaluation of your application and for further arrangements if your application is confirmed. The data will be added to our media data base and might be provided to third persons (travel agencies, accommodation providers, caterers and similar) to secure your visit in Latvia.

Latvian Institute
Ph.: +371 67503667
E-mail: info@li.lv

FAQ

Kas ir Latvijas Institūts?

Latvijas Institūtu (LI) 1998.gada 29.septembrī nodibināja Latvijas valdība. Darbību Latvijas Institūts uzsāka kā bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, bet no 2004.gada novembra līdz 2012.gada februārim LI bija Ārlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra. No 2012.gada marta Latvijas Institūts ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas ārlietu ministra pārraudzībā.

Pirmā LI direktore bija Vaira Vīķe-Freiberga (19.10.1998.-08.07.1999.). No 1999.gada vasaras līdz 2010.gada decembrim LI direktors bija Ojārs Ēriks Kalniņš, bet no 2011.gada janvāra līdz 2015.gada oktobrim LI darbu vadīja Karina Pētersone. Šobrīd LI direktore ir Aiva Rozenberga.

LI darbības mērķis ir Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti.

Saskaņā ar nolikumu LI veic šādas funkcijas:
1) piedalās Latvijas tēla politikas veidošanā un koordinē tās īstenošanu;
2) rada valsts pārvaldes, pašvaldību, privāto struktūru un privātpersonu (ekspertu), kā arī nevalstisko organizāciju partnerības kontakttīklu Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai;
3) organizē Latvijas tēla popularizēšanas pasākumus ārvalstīs un Latvijā.

LI pilda šādus uzdevumus:
1) sagatavo un izplata informāciju par Latviju kopumā, kā arī par atsevišķā, ar Latvijas valsti, zemi un tautu saistītām jomām, tajā skaitā sagatavo un izplata informatīvos materiālus par Latviju, veido un uztur Latvijas oficiālo portālu ārvalstu auditorijām, sniedz informāciju un konsultācijas par institūta kompetencē esošajiem jautājumiem;
2) atbilstoši kompetencei īsteno nacionālus un starptautiskus projektus;
3) atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;
4) veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

2012.gadā Latvijas Institūts Efektīvas pārvaldības gada balvas 2011 ietvaros saņēma atzinības rakstu “Par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā, īstenojot efektīvu partnerību”.

Kur saņemt fotoattēlus valsts prezentēšanas nolūkam? 

Latvijas Institūts uztur augstas kvalitātes un izšķirtspējas fotoattēlu krātuvi, kurā iekļauti Latviju atainojoši fotoattēli. Šie fotoattēli var tikt brīvi izmantoti ar mērķi popularizēt Latviju ārvalstīs vai starptautiskos pasākumos Latvijā. 

Šos fotoattēlus nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem kāda uzņēmuma, produkta vai pakalpojuma reklamēšanai, t.sk. tūrisma firmu reklāmās vai to informatīvajos materiālos. Produktu un pakalpojumu reklāmas, kurās tiek iekļauti fotoattēli, netiek uzskatīti par Latvijas popularizēšanu. 

Pasūtījumu var veikt Latvijas galerijā šiet , atverot konkrēto fotogrāfiju un aizpildot pieprasījuma anketu. Fotoattēlu izmantošana citos nolūkos jāsaskaņo ar Latvijas Institūtu, rakstot uz e-pastu info@li.lv

Kur es varu atrast ģenealoģisko informāciju par saviem radiniekiem/ciltskoku Latvijā?

Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos atrodas hronoloģiski plašākā un senākā Latvijas vēstures perioda (no 13. gs. līdz 1945. gadam) dokumenti, kurus var izmantot ģenealoģisku pētījumu (par dzimtas vēsturi, ciltskoka izpēti un sastādīšanu) veikšanai.

Interesents var veikt patstāvīgu pētījumu arhīva lasītavā vai izmantojot arhīva vietni Raduraksti, vai pieprasīt arhīvam profesionāli sagatavotu ģenealoģisku  pētījumu.

Adrese: Slokas iela 16 Rīga, LV-1048
Telefons : (+371) 67613118 
Fax: (+371) 67612406
E-pasts: vestures.arhivs@arhivi.gov.lv
www.arhivi.gov.lv

Kur var apgūt latviešu valodu?

 Latvijas Universitāte piedāvā dažus kursus angļu valodā, kā arī akadēmiskos kursus latviešu valodaārzemniekiem.

 Vidzemes augstskola  (Valmierā) ik gadu organizē Baltijas Starptautisko vasaras skolu.

Latviešu valodas aģentūra ir izstŗadājusi vairākus augstas kvalitātes mācību materiālus, tai skaistā audio, video un drukātos materiālus.

Vai man ir nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijā?

Lūdzu ieskatieties Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā.