Foto Galerija ir augstas kvalitātes un izšķirtspējas fotogrāfiju krātuve, kurā iekļauti Latviju atainojoši fotoattēli. Šie fotoattēli var tikt brīvi izmantoti ar mērķi popularizēt Latviju ārvalstīs vai starptautiskos pasākumos Latvijā. Fotoattēli ir pieejami:

Ārvalstu medijiem;
Latvijas un ārvalstu vēstniecībām;
Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām;
starptautiskiem, nekomerciāliem un Latviju popularizējošiem pasākumiem (t.sk., publikācijas, izstādes, konferences, mediju pārraides, raksti Internetā u.c.)