fgvp8brdbqu

Ilze Juhansone ir Latvijas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā. Karjeras diplomāte, kas pašlaik dzīvo Briselē, ar ES integrācijas jautājumiem ir nodarbojusies kopš 1998. gada. Šajā video, I.Juhansone stāsta par Latvijas devumu Eiropas diskusijās, par to, kā sarunas notiek starp 27 ES dalībvalstīm, kā Latvijas intereses tiek aizstāvētas Briselē, un par labas diplomātijas taktiku un stratēģiju.